dimecres, 24 de febrer del 2021

Convocatòria per a obtenir una beca Erasmus+ KA102 del Consorci Escola Pia de Catalunya

Els alumnes de grau mitjà de l'escola tenen aquí la convocatòria per poder participar en el procés de selecció que organitza el Consorci de Mobilitat d'Escola Pia de Catalunya i obtenir així una beca Erasmus+.

La setmana vinent farem una sessió presencial amb l'alumnat interessat per tal d'aclarir dubtes.

Aquest alumnat caldrà que cliqui aquest altre enllaç i ompli el formulari per inscriure's, així com que vagi adjuntant els documents que es demanen.

El termini per inscriure's i presentar la documentació acaba el dia 14 de març.

En quant als dos criteris que són diferencials a cada escola:

- En el cas de la nostra escola s'accepta la participació en el concurs d'alumnes majors i menors d'edat, sempre que aquests últims tinguin l'autorització de la família, que han d'adjuntar.

- De cara a l'apartat del criteri intern del centre, es tindrà en compte l'expedient acadèmic (mitjana a partir de 7) i l'actitud (compromís, responsabilitat, constància, autonomia,...) mostrada durant el període d'escolarització.

Material de suport que us pot ajudar: