Contacte


Escola Pia Nostra Senyora
C/ Diputació 277
08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 488 11 66

Coordinadora Erasmus+: Rosa Cols Roig