Personal FP

Mobilitats Erasmus+: Obrim el període per sol·licitar una beca de formació Erasmus+ KA103 per a personal de CFGS


Tenim disponibles 4 beques del projecte 2019-2022 i 2 del projecte 2020-2023. Estem pendents de l'assignació definitiva del projecte 2021-2023, que està provisionalment aprovat.


Els requisits per participar-hi són:
1. Estar en actiu a CFGS (*obligatori). Els membres del PAS es consideren actius a totes les etapes educatives del centre.


2. Nivell mínim d'anglès: B1. (6 punts). Cal aportar certificació, si la teniu.


3. Contractació mínima a l'escola: mitja jornada (4 punts). Cal aportar horari.


4. Carta de motivació en català, castellà o anglès. Expliqueu perquè voleu fer una mobilitat i com espereu que aquesta us ajudi en la vostra feina a l'escola (6 punts)


5. Proposta de formació. Si teniu clar en el moment de lliurar la documentació quina institució us agradaria visitar, quin curs (reconegut per Erasmus+), o si voleu visitar una institució amb la que ja tenim contactes,... feu-nos-ho saber. En cas de no tenir-ho clar o no haver-se decidit, cal explicar si preferiu una estada d'observació o un curs, així com els àmbits d'interès. (4 punts)La documentació s'ha de lliurar en paper a la Coordinadora Erasmus+ o s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça de Programes Internacionals de l'escola: ns.international@escolapia.cat


La data límit de lliurament és el 3 d'octubre de 2021.


Animeu-vos!Adjudicació de les beques de formació Erasmus+ KA103 per a personal de CFGS (2018-2020)


-Escarlata Rodríguez
-Miquel Cadevall


Felicitats!!Adjudicació de les beques de formació Erasmus+ KA103 per a personal de CFGS (2017-2019)


-Sílvia Moyano


Felicitats!!

Queda pendent d'assignar una beca. 
En ser aquest un projecte a 24 mesos, l'assignarem més endavant.


Erasmus+ 2017-2019: Obrim el període per sol·licitar una beca de formació Erasmus+ KA103 per a personal de CFGS


Els requisits per participar-hi són:
1. Estar en actiu a CFGS (*obligatori)
2. Nivell mínim d'anglès: B1. En cas d'acreditar més nivell, serà un element decisori en cas d'empat (10 punts)
3. Contractació mínima a l'escola: mitja jornada (4 punts)
4. Un mínim d'un 50% de la jornada laboral a FP (6 punts)
5. Carta de motivació (4 punts)
6. Proposta de formació (6 punts)

La documentació s'ha de lliurar en paper a la coordinadora Erasmus+ o s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça de Programes Internacionals de l'escola: ns.international@escolapia.cat.

La data límit de lliurament és el 30 de setembre de 2018.Característiques de les beques de formació KA103 (2017-2019)

 • Descripció: Beques de formació per a personal de CFGS consistents en una estada de jobshadowing a un centre de FP o a una universitat europea. També es pot participar en un curs reconegut per Erasmus+. No es contempla l'assistència a congressos.
 • Duració del Projecte KA103: fins a finals de maig 2019
 • Número de beques disponibles: 2
 • Dotació econòmica: 800 euros/beca
 • Dies de formació: mínim 5 (sense incloure el desplaçament) 
 • Períodes de mobilitat:  a convenir amb l'escola
 • Destinacions: Els beneficiaris podran fer la seva pròpia proposta.
 • Assegurança: A càrrec de l'escola. Es recomana també treure's la Targeta Sanitària Europea.
 • Reconeixement: El centre convalidarà les 15h de formació obligatòries anuals mitjançant un certificat, un cop el beneficiari faci arribar la carta del centre on ha fet la formació.
 • Aprofitament i difusió: Durant l'estada, el beneficiari es compromet a fer contactes amb empreses i centres de la zona per a futurs projectes. A la tornada el beneficiari es compromet a compartir la seva experiència amb els companys del claustre mitjançant una xerrada, presentació,...

Adjudicació de les beques de formació Erasmus+ KA103 per a personal de CFGS


Un cop baremada la documentació aportada pels candidats, els beneficiaris de les beques Erasmus+ de formació per a personal de CFGS són:

-Marcel Ruiz
-Escarlata Rodríguez
-Maite Figueras

Felicitats!!

Queda pendent d'assignar una beca. 
En ser aquest un projecte a 24 mesos, l'assignarem més endavant.


Es convoca el concurs per optar a una beca de formació Erasmus+ KA103 per a personal de CFGS


Els requisits per participar-hi són:

1. Estar en actiu a CFGS *obligatori
2. Nivell mínim d'anglès: B1. En cas d'acreditar més nivell, serà un element decisori en cas d'empat 10 punts
3. Contractació mínima a l'escola: mitja jornada 4 punts
4. Un mínim d'un 50% de la jornada laboral a FP 6 punts
5. Carta de motivació 4 punts
6. Proposta de formació 6 punts

La documentació s'ha de lliurar en paper a la coordinadora Erasmus i s'ha d'enviar per mail a l'adreça de Programes Internacionals de l'escola: ns.international@escolapia.cat

La data límit de lliurament és el 13 de desembre de 2016.
Característiques de les beques de formació KA103


 • Descripció: Beques de formació per a personal de CFGS consistents en jobshadowing a centres de FP o universitats europees, o visites a empreses on acullen alumnes de FP en pràctiques. No es contempla l'assistència a congressos.
 • Duració del Projecte KA103: juny 2016 - juny 2018
 • Número de beques disponibles: 4
 • Dotació econòmica: 800 euros/beca
 • Dies de formació: mínim 5 (sense incloure el desplaçament) 
 • Períodes de mobilitat:  flexible durant els 24 mesos que dura el projecte, però la proposta seria en 4 moments: abans de març 2017/ abans de juny 2017/ abans de desembre 2017 / abans de gener 2018
 • Destinacions: Els beneficiaris podran fer la seva pròpia proposta.
 • Assegurança: A càrrec de l'escola. Es recomana també treure's la Targeta Sanitària Europea.
 • Reconeixement: El centre convalidarà les 15h de formació obligatòries anuals mitjançant un certificat, un cop el beneficiari faci arribar la carta del centre on ha fet la formació.
 • Aprofitament i difusió: Durant l'estada, el beneficiari es compromet a fer contactes amb empreses i centres de la zona per a futurs projectes. A la tornada el beneficiari es compromet a compartir la seva experiència amb els companys del claustre mitjançant una xerrada, presentació,...