dijous, 26 de gener de 2017

Adjudicació de les beques Erasmus+ de formació per a personal de CFGS

Un cop baremada la documentació aportada pels candidats, els beneficiaris de les beques Erasmus+ de formació per a personal de CFGS són:

-Marcel Ruiz
-Escarlata Rodríguez
-Maite Figueras

Felicitats!!

Queda pendent d'assignar una beca. 
En ser aquest un projecte a 24 mesos, es tornarà a obrir un concurs públic per assignar-la més endavant.