divendres, 7 de setembre de 2018

Concurs per optar a una beca Erasmus+ de formació per al personal de CFGS


En el claustre de FP que s'ha celebrat avui, s'ha informat que s'obre el termini per presentar la documentació per optar a una beca Erasmus+ de formació per al personal de CFGS.

Els requisits per participar són:

1. Estar en actiu a CFGS (*obligatori)
2. Nivell mínim d'anglès: B1. En cas d'acreditar més nivell, serà un element decisori en cas d'empat (10 punts)
3. Contractació mínima a l'escola: mitja jornada (4 punts)
4. Un mínim d'un 50% de la jornada laboral a FP (6 punts)
5. Carta de motivació (4 punts)
6. Proposta de formació (6 punts)

Les característiques de les beques es poden consultar a l'apartat de Personal de FP del blog.

La documentació s'ha de lliurar en paper a la coordinadora Erasmus+ o s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça de Programes Internacionals de l'escola: ns.international@escolapia.cat

La data límit de lliurament és el 30 de setembre de 2018.