dissabte, 6 d’octubre del 2018

Jornades per a Coordinadors/es Erasmus+ KA103 a Toledo

El dijous 4 i el divendres 5 d'octubre hem assistit a les Jornades per a Coordinadors/es Erasmus+ de Projectes KA103 per a centres de CFGS, que ha organitzat el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) a Toledo.


Presentació sobre els criteris d'adjudicació


Presentació sobre els diferents aspectes de comunicació,
difusió i visibilitat del projecte

Han estat dos dies molt intensos, plens de presentacions sobre com gestionar aquests projectes i de les novetats que s'incorporen als del bienni 2018-2020. També hi ha hagut espais per a poder plantejar els molts dubtes que sorgeixen en l'execució de les mobilitats i en l'ús de totes les eines tecnològiques que es necessiten.


Presentació sobre el conveni de subvenció entre
l'Agència Nacional i el beneficiari

Més enllà d'això però, ha estat una molt bona ocasió per compartir experiències amb companys de FP d'arreu, que gestionen KA103, i fer xarxa de contactes.

Assistents a les Jornades, més de 400 d'arreu d'Espanya