divendres, 15 de gener de 2021

Adjudicació de les Beques Erasmus+ del Projecte KA103 (2020-2022)

Aquesta és la resolució de la Comissió de Mobilitat Erasmus+ de l'escola per a l'adjudicació de les beques de mobilitat del Projecte Erasmus+ KA103 (2020-2022) a l'alumnat de CFGS.

La Comissió està formada per l'equip de tutors de FP, el responsable de FCT, la coordinadora de FP, la directora pedagògica de l'etapa, la coordinadora Erasmus+ i el director gerent del centre.

Es van rebre 21 sol.licituds i després d'analitzar i baremar la documentació aportada pels candidats i les candidates, s'han atorgat les 11 beques disponibles. 

Aquestes inclouen les beques del projecte propi i la que tenim assignada en el projecte consorciat amb la Fundació BCN FP.


2n CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (matí):

- Mamasa Tunkara
- Marta Montserrat
- Clàudia Jorba
- Alexandra Garcia
- Sabrina Soler
- Ferran Osorio 


2n CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (tarda):

- Elisabet Saigí
- Marta Borrull
- Irene Aibar


2n CFGS Animació 3D:

- Nerea Morón
Pablo Sempere


Felicitats!


Aquestes beques els permetran fer una estada de 2 mesos a una empresa europea, on realitzaran pràctiques en el marc del Projecte Erasmus+ KA103, així que la situació sanitària ho permeti. 

La resta de candidats i candidates queden en llista d'espera.