dimecres, 27 d’octubre de 2021

Adjudicació de les beques de mobilitat Erasmus+ per a personal de CFGS

El passat dia 3 d'octubre es va acabar el termini per sol.licitar una beca de mobilitat Erasmus+ per al personal de CFGS de l'escola.

Un cop rebudes totes les candidatures i comprovada la documentació, a la comissió de mobilitat Erasmus+ de l'escola li plau informar que els 8 candidats/es que s'han presentat en aquesta convocatòria podran obtenir i gaudir d'una beca Erasmus+.

Amb l'aprovació definitiva del projecte 21-23, que ens financia dues beques més de personal, podem concedir les 8 mobilitats demanades.

Així doncs, felicitem als 8 companys/es que podran gaudir d'aquesta experiència europea:


CFGS d'Animació 3D

- Adrián Cañas


CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

- Martí Zamora


CFGS de Laboratori Clínic i Biomèdic

- Sílvia Moyano

- Éscar Rodríguez

- Laura Dyson


CFGS d'Imatge per al Diagnòstic

- Miquel Cadevall


Personal d'Administració i Serveis

- Rosi Dos Santos

- Paco Mallenco