dimecres, 23 de novembre de 2022

Adjudicació definitiva de beques Erasmus+ per a estudiants de CFGS (Projecte Propi)

No havent rebut cap al.legació a l'adjudicació provisional de les beques Erasmus+ per a estudiants de CFGS, la Comissió de Mobilitat Erasmus+ de l'escola ha resolt l'adjudicació definitiva:                          


ORDREPERSONES SELECCIONADESPUNTUACIÓ TOTAL
1*****118H97.1
2*****957V97
3*****748C95.6
4*****869L94.3
5*****459B89.5
6*****689W79.4
7*****218R78.5
PERSONES EN LLISTA D'ESPERAPUNTUACIÓ TOTAL
8*****849B77.1
9*****030A75.4
PERSONES NO SELECCIONADESPUNTUACIÓ TOTAL
10*****741F70
11*****502Q59.3


Per tant, ara cal que:

-  Les persones seleccionades passin pel despatx de Programes Internacionals per fer l'acceptació formal de la beca. Tenen un període de 7 dies naturals per fer-ho a partir de la publicació de l'adjudicació definitiva.

Les persones en llista d'espera passin pel despatx de Programes Internacionals per fer els tràmits per accedir a la convocatòria de la Fundació BCN FP, si així ho desitgen. Tenen un període de 7 dies naturals per fer-ho a partir de la publicació de l'adjudicació definitiva.