dilluns, 21 de novembre de 2022

Adjudicació provisional de beques Erasmus+ per a estudiants de CFGS (Projecte Propi)

Un cop reunida la Comissió de Mobilitat Erasmus+ de l'escola, s'ha resolt la següent adjudicació provisional de beques per a estudiants de Grau Superior:                          


ORDREPERSONES SELECCIONADESPUNTUACIÓ TOTAL
1*****118H97.1
2*****957V97
3*****748C95.6
4*****869L94.3
5*****459B89.5
6*****689W79.4
7*****218R78.5
PERSONES EN LLISTA D'ESPERAPUNTUACIÓ TOTAL
8*****849B77.1
9*****030A75.4
PERSONES NO SELECCIONADESPUNTUACIÓ TOTAL
10*****741F70
11*****502Q59.3


La puntuació total, tal i com es va especificar a la convocatòria, s'ha obtingut a partir de la baremació de la documentació presentada i la valoració de l'equip docent. 

Davant d'aquesta resolució els candidats tenen 2 dies hàbils per recórrer l'adjudicació provisional, adreçant una instància a la Comissió de Mobilitat i fent les al.legacions pertinents a ns.international@escolapia.cat.

Un cop passats aquests 2 dies, la Comissió de Mobilitat resoldrà les al.legacions que hi pugui haver i publicarà l'adjudicació definitiva.

Llavors caldrà que:

-  Les persones seleccionades passin pel despatx de Programes Internacionals per fer l'acceptació formal de la beca. 

Les persones en llista d'espera passin pel despatx de Programes Internacionals per fer els tràmits per accedir a la convocatòria de la Fundació BCN FP, si així ho desitgen.


Aclaracions: 

- S'han adjudicat totes les beques disponibles del Projecte Erasmus+ 2021-2023 i algunes del Projecte 2022-2024. 

- No s'ha adjudicat la totalitat de beques disponibles del projecte 2022-2024, ja que són les que corresponen als estudis de DAM i Imatge per al Diagnòstic, i a les empreses associades per aquestes pràctiques. No s'han presentat candidats d'aquests estudis en aquesta convocatòria.