dilluns, 24 d’octubre del 2022

I els comitès han continuat treballant...

Tant ahir com avui els delegats de MUNOG han continuat discutint el primer tòpic i, en alguns casos, han començat el segon en els comitès.

La Berta explicant la seva esmena a l'ECOSOC

La Mònica fent el seu discurs al Human
Rights Council


L'Álvaro a l'OMS

                                          
Dinant a horari europeu

Segon torn de dinar

Delegació MUNOG